Điều khoản sử dụng

Xin chào! Đây là văn bản chứa các điều khoản sử dụng cho trang web plinkogamevietnam.top. Trang web này được quản lý và điều hành bởi công ty XYZ. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web plinkogamevietnam.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng, và mã nguồn, là tài sản của công ty XYZ hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Chúng tôi bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ không được đề cập cụ thể trong điều khoản này.

  • Sửa đổi, sao chép hoặc phân phối nội dung từ website plinkogamevietnam.top.
  • Sử dụng dữ liệu thu thập từ trang web plinkogamevietnam.top với mục đích thương mại.
  • Sử dụng trang web plinkogamevietnam.top để lừa đảo, gây hại hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

2. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web plinkogamevietnam.top. Bạn xem xét và đồng ý tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Mặc dù chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật đáng tin cậy, chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị lộ do các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và không được chia sẻ với bất kỳ ai khác.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ trang web plinkogamevietnam.top mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc chấm dứt trang web này.

  • Chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web plinkogamevietnam.top mà không cần giải thích.
  • Thay đổi bất kỳ nội dung hay tính năng nào của trang web plinkogamevietnam.top mà không cần thông báo trước.

Bạn chịu trách nhiệm cập nhật những thay đổi trong văn bản Điều khoản sử dụng này.